Konsultation – kostnadsfri tjänst.
I en konsultation samtalar vi i 60 minuter i valfri form, online, telefon eller text. Här får du under en timme möjlighet att ställa frågor, få stöd och även känna efter om det känns bra för dig inför ett kommande samtal. Tjänsten är helt utan köpkrav.

Onlinecoaching 400:- (200:- till sista Juli)
Samtalen sker via ZOOM. Du kommer få en inbjudningslänk av mig till din mejl där enbart inbjudna kan närvara. Vi samtalar i 60 minuter och ämnet väljer du. Du kommer få med dig verktyg och kunskap som du kan bearbeta

Telefoncoaching 400:- (200:- till sista juli)
Samtalen sker via telefon. Jag kommer att kontakta dig enligt de telefonnummer du uppger i bokningen. Samtalet varar i 60minuter där du får möjlighet att välja ämne. Om det uppkommer något i samtalet som du vill ha mer information om mejlar jag dessa uppgifter till dig efter samtalet.

Textcoaching 400:- (200:- till sista juli)
Samtalen sker via text. Det innebär att vi skriver till varandra via olika forum, detta är det du som kund som bestämmer vad som känns bekvämast för dig. Forum som finns är: Sms, mejl, messenger samt Zoom.

rePULSE 400:- (200:- till sista juli)
Framtagen samtalsmetod med inriktning på impulskontroll. Metoden innefattar 10 sessioner där man som klient får forska i sig själv, sina tankar, känslor, sociala färdigheter, trigger, impulskontroll, automatiska tankar för att nämna några. rePULSE är framtagen för att den ska vara unik till varje individ och med en tro om att du är experten på dig själv. Välbeprövad metod med fina resultat.