Visar 1 resultat

THE MASK YOU LIVE IN

Finns på Netflix Du gör det för att det är det du kan. Det är en mening jag ofta säger till mina klienter. Under resans gång blir man mer och mer medveten om sina automatiska tankar, tankefällor, känslor och beteenden. Den kända triaden blir ens verklighet. I samband med att man börjar arbeta med sig …