”Change your thoughts and you change your world” – Norman Vincent Peale

Jag har en övertygelse om att alla människor besitter svaren inom sig och att alla kan nå hur långt som helst med rätt inställning, förståelse och kunskap. Personlig utveckling börjar med att vara nyfiken på sig själv, är du nyfiken? Då kan jag börja ställa rätt frågor.

Genom att aktivt arbeta i en triad, tankar, känslor och beteenden är det grundläggande i mina samtal att du aktivt får arbeta med dig själv och lära känna dig själv på nytt. I kombination delger jag uppgifter som kunder får om de önskar och använder mig av min breda kunskap för att kunna ge dig en helhetslösning som kan hjälpa dig i din vardag. Mitt arbete är att ge dig redskapen för att du ska kunna nå din målbild.

Vad skiljer mig från andra?

Jag arbetar individinriktat, min tjänst är till för dig oavsett vart du är idag, vilken riktning du har och vart dina mål är. Jag kombinerar metoder och gör en individuell plan för dig. Alla är unika med enskilda förutsättningar och där måste man bara lyhörd. Professionell med samspel med mina kunder och lyhörd inför dina behov. Jag arbetar även med grunderna tanke, känsla och beteende, dess samhörighet och det personliga ansvaret, personlig utveckling är grundläggande i mina tjänster.

Utöver detta lägger jag stor vikt vid grundläggande faktorer som:

 • Sociala arvet
 • Tankefällor
 • Automatiska tankar
 • Värderingar
 • Yttre och inre faktorer
 • Grundläggande faktorer.

Utbildningar & diplom / certifikat

 • Samtalsterapeut
 • Coach
 • Behandlingspedagog
 • rePULSE
 • Kriminalitet som livsstil
 • ADDIS